Referenties

Aannemersbedrijf Aspect

Aannemersbedrijf Aspect

Voor Aannemersbedrijf Aspect heb ik de gehele boekhouding en werkadministratie ingericht. Verder ontzorg ik het bedrijf met de invoer van inkoopfacturen, uren en magazijnbonnen, het artikelbeheer en de facturatiewerkzaamheden voor diverse VvE’s. Daarnaast doe ik de  urenregistratie en verzorg ik de aanleveringen t.b.v. de salarisadministratie. Gevraagd en ongevraagd geef ik advies ten aanzien van het personeelsbeleid.

Recent is de bestelmodule in gebruik genomen om zodoende nog meer controle te hebben over materiaalhoeveelheden en prijsafspraken.

Het resultaat is een groeiend bouwbedrijf dat aan de hand van de beschikbare cijfers van de financiële administratie en werkadministratie onderbouwde beslissingen kan nemen. Door een overzichtelijke nacalculatie zijn in één oogopslag de hiaten inzichtelijk. Zo hebben we een vermindering van de faalkosten gerealiseerd en zijn de meer- en minderwerken nu duidelijk in beeld.

 

Klatech Installatietechniek

Klatech Installatietechniek

Klatech Installatietechniek werkt al langer met Vakware maar gebruikte alleen klein deel van de mogelijkheden van de software. Ik heb hen geholpen met de inrichting van de financiële administratie en een verbetering van de inrichting van de werkadministratie. Daarnaast heb ik artikelbeheer ingevoerd en maken we nu breder gebruik van de beschikbare Vakware software. Doordat de calculatie nu slimmer en beter via Vakware wordt gedaan, bespaart Klatech minimaal ½ dag werk in de week.

Op ad interim-basis heb ik 3 maanden de volledige administratie vervangen i.v.m. zwangerschapsverlof. Na 2 uurtjes informatieoverdracht kon ik volledig meedraaien.

Hollander Afbouw

Hollander Afbouw

Voor Hollander Afbouw doe ik de gehele financiële administratie, de projectadministratie, de personeelsadministratie en de kostenbewaking. Door optimaal gebruik van de software, heeft de directie een goed en volledig overzicht van de binnenkomende werkaanvragen en ook de lopende werken zijn duidelijk in kaart gebracht. Door deze strakke administratie op werkniveau zijn de gecalculeerde materialen en uren versus het werkelijke verbuik voor iedereen duidelijk in beeld. Door nauwgezette vastlegging van meer- en minderwerken laat de onderneming geen geld liggen. Bovendien wordt veel tijd bespaard, door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden van de software.

Bouwbedrijf te Anna Paulowna

Bij dit bouwbedrijf werd gewerkt met Snelstart en ENK. Om meer inzicht in projecten te realiseren en voor iedereen makkelijker en betere informatie te verstrekken, heb ik Vakware geïntroduceerd. De financiële administratie en projectadministratie heb ik ingericht. Grote werken op regiebasis waren daardoor makkelijk in te richten in de gewenste subonderdelen en werden overzichtelijk gemaakt in heldere excelsheets. Zo kreeg de directie duidelijk inzicht in de resultaten van de verschillende werken en kon men direct zien waar calculaties te kort schoten.

Verder verzorgde ik de boekhouding, de facturatie, de nacalculaties en maakte ik de afrekeningen.

Ben Koning Elektrotechniek

Ben Koning Elektrotechniek

Ben Koning Elektrotechniek ondersteun ik in het gebruik van Syntess software en tevens doe ik de facturatie, boekhouding en btw-aangifte. Het verzorgen van de jaarcijfers doe ik niet.

LC montage

Voor LC Montage doe ik de facturatie, boekhouding en btw-aangifte, excl. het verzorgen van de jaarcijfers.